Home > Usługi > E-lexel jako środek do kontroli czasu pracy prawników

E-lexel jako środek do kontroli czasu pracy prawników

prawnikPraca prawników jest bardzo czasochłonna – są to bowiem nie tylko godziny spędzane w kancelarii prawnej czy sądzie. Jest to także czas poświęcony na spotkania z klientami na przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji i analizowanie jej czy na wypełnianiu niezbędnych formularzy. Dzięki internetowej platformie E-lexel, można sprawić, ze wszystkie te obowiązki okażą się prostsze i wygodniejsze, a ponadto czas pracy będzie rozliczany z uwzględnieniem wszystkich czynności, jakie w danej sprawie zostały wykonane.

e-lexelE-lexel to aplikacja, która ogólnie ma na celu usprawnienie pracy prawników pracujących w małych oraz średnich kancelariach prawnych. W tym celu narzędzie to jest wyposażone w wiele przydatnych funkcji, jedną z nich jest moduł o nazwie „Rozliczenie Czasu Pracy”. Precyzyjnie rejestruje on, jak wiele czasu poświęcił na daną sprawę, a wręcz na poszczególne jej etapy (oczywiście jeśli korzystał przy tym z aplikacji E-lexel). Na podstawie tych danych co określony okres generowany jest biling wykorzystanego czasu pracy. Dzięki temu, z jednej strony, pracownicy zyskują motywację do tego, by pracować jeszcze efektywniej, z drugiej strony natomiast, bilingi te mogą być wykorzystywane przez aplikację E-lexel.pl do automatycznego wyliczenia i utworzenia faktur na podstawie wcześniej uzgodnionych warunków umowy. Kolejną zaletą tego modułu jest to, że pracodawca zatrudniający prawników w swojej kancelarii prawnej, a także klienci, mogą kontrolować zaangażowanie prawnika w daną sprawę. Jest to wygodny sposób na kontrolowanie efektywności pracy.

Źródło: E-lexel

,

Comments are closed.

TOP